Odnikud nikam online dating kidzzkart online dating

Rated 3.97/5 based on 667 customer reviews

Svoji roli sehrál i fakt, že sovětské ozbrojené síly už byly nasazené v Afghánistánu a do bitvy na další frontě se nikomu moc nechtělo.

Navíc když existoval předpoklad, že Poláci by se bránili se zbraněmi v rukou, na rozdíl od Čechů a Slováků v roce 1968.

Druhý den večer i Československá televize vysílala ze záznamu zasedání nově ustaveného Zvláštního výboru národní záchrany.

Bylo mi tehdy dvanáct a pamatuji si, jak kdosi hovořil na tribuně a opodál seděl zamračený Jaruzelski v uniformě a s tmavými brýlemi.

Vládní křesla postupně obsadili armádní důstojníci. Vojáci usedli například do křesel ministra vnitra, spojů nebo průmyslu.

Větší vliv v politbyru PSDS získal bývalý ministr zahraničí a konzervativní stalinista Stanislaw Olszowski, který naléhal už delší dobu na potlačení Solidarity a byl Brežněvovi nejbližším člověkem v polském vedení. Po půlnoci armáda uzavřela letiště i pozemní hranice, přerušila telefonní spojení, na důležitých místech rozestavěla tanky a speciální zásahové oddíly ZOMO, vyhlášené svojí bezpříkladnou brutalitou při potlačování nepokojů.

Komunista, voják, velitel krvavých operací proti opozici v letech 1970 a 1981.

Později v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že invaze ho celý život trápila a omluvil se za svůj podíl na tehdejších událostech. Krátce před Vánocemi 1970 polská vláda zvýšila ceny základních potravin o šestatřicet procent.

Naopak, na klíčových zasedáních v Kremlu se jak Brežněv, tak Andropov nebo Suslov vyjadřovali v tom smyslu, že intervenci si Sovětský svaz nemůže dovolit. Nový americký prezident Ronald Reagan prohlásil, že vpád do Polska by zastavil hospodářskou spolupráci USA a SSSR.

Francouzský prezident Giscard D´Estaing a německý kancléř Helmut Schmidt ve společném prohlášení vyzvali Brežněva, aby neposlal do Polska vojáky, protože to by znamenalo konec i mála toho, co ještě zbylo z rozhovorů o odzbrojení a porozumění mezi Východem a Západem.

Z letiště v Brestu je dál vezla volha bez poznávací značky.

Samotná schůzka trvala mnoho hodin hluboko do noci.

Leave a Reply